QUÈ SÓN?

La Fundació Privada Catalana per a l’Esport organitza i convoca la 3a edició dels Guardons de l’Esport, en reconeixement a aquelles persones, entitats i projectes que, tant a través de la seva acció directa com també gràcies a la seva influència o suport, gràcies a l’esport i/o l’activitat física treballen per transformar positivament la realitat social en el seu entorn més immediat.


CATEGORIES

Volem tornar a posar en relleu la vessant social de clubs, entitats i persones que formen part de la gran xarxa esportiva de Catalunya i lluiten per millorar, a través de l’esport, la qualitat de vida de les persones.

Considerem 6 categories diferents d’inscripció de projectes:

1. Igualtat d’oportunitats, integració i cohesió social

Adreçat a aquells projectes que, a través de la pràctica esportiva i/o l’activitat física, hagin aconseguit millorar substancialment la convivència entre col·lectius, incrementar els nivells de cohesió social i la convivència en el seu entorn més immediat, millorar el reconeixement de persones en situació de risc d’exclusió o fomentar la igualtat entre les persones amb independència de la seva condició social, origen, raça o religió.

2. Difusió dels valors de l’esport

L’organització vol premiar en aquesta categoria aquelles accions comunicatives continuades en el temps o aquelles campanyes de comunicació/màrqueting puntuals que hagin destacat per contribuir de manera notable a difondre i a estendre els hàbits de vida saludables i/o els valors esportius a la nostra societat.

3. Educació i esport de lleure

A la millor iniciativa o projecte educatiu que, a través de la pràctica esportiva de lleure i l’activitat física, cerqui la formació integral de la persona i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, especialment del col·lectiu infantil.

4. Foment i difusió dels hàbits esportius

Es valorarà l’impacte i originalitat d’aquelles iniciatives i projectes de promoció d’hàbits esportius en el conjunt de la nostra societat, especialment per a la formació de persones actives entre els col·lectius infantils i tercera edat, com a instrument essencial de millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes.

5. L’esport català al món

Es valoraran aquelles iniciatives, projectes, persones o entitats que contribueixin a millorar la imatge, presència o reconeixement de l’esport català a nivell internacional, així com a la tasca continuada de construcció de les relacions internacionals de l’esport català.

6. Patrocini i mecenatge

Es valorarà les acciones d’aquelles persones o entitats que des de la societat civil i del món empresarial destinen recursos i ofereixen suport als diversos projectes esportius d’arreu del territori català en favor de la promoció de l’activitat física i esportiva i el foment dels valors esportius a la nostra societat.

INSCRIU EL TEU
PROJECTE

A la 3a edició dels Guardons de l’Esport podran presentar la seva candidatura totes aquelles persones majors de 18 anys i entitats que fins a la data de resolució dels presents Guardons hagin fet realitat projectes o iniciatives que hagin assolit un elevat impacte a la societat catalana a través de la promoció de l’activitat física i/o l’esport,  i compleixin amb allò establert en les presents Bases.

El dia 25 de maig de 2019 s’anunciaran els guanyadors dels Guardons al lloc web guardons.cat i fcesport.cat i a les diferents xarxes socials de la Fundació (Twitter, Instagram, Facebook). La organització es posarà en contacte directament amb les persones/entitats finalment guardonades a través del correu electrònic facilitat.

Període de presentació

El període de presentació de candidatures va finalitzar el dia 15 de maig de 2019.

L'AVALUACIÓ
PROJECTES

L’avaluació dels diferents projectes candidats als Guardons i l’elecció dels projectes finalment guardonats per cada categoria correspondrà al Comitè d’Avaluació, reunit en sessió de treball extraordinària entre el 6 i el 10 de maig de 2019.

Els diferents projectes candidats a la present edició dels Guardons podran impulsar la seva candidatura per iniciativa pròpia, representats per la persona responsable del projecte o de l’entitat, o bé a proposta de, com a mínim, una persona membre del Comitè Avaluador dels Guardons.

El Comitè d’Avaluació estarà format pels membres del Patronat de la Fundació Privada Catalana per a l’Esport, el Director de la Fundació Catalana per a l’Esport i un representat designat per cada entitat/empresa patrocinadora d’aquesta 3a edició dels Guardons, sota la Presidència d’Honor del MH President de la Generalitat de Catalunya.

El dia 25 de maig de 2019 s’anunciaran els guanyadors dels Guardons al lloc web guardons.cat i fcesport.cat i a les diferents xarxes socials de la Fundació (Twitter, Instagram, Facebook). La organització es posarà en contacte directament amb les persones/entitats finalment guardonades a través del correu electrònic facilitat.

Comitè avaluador

Presidència d’Honor

MH President de la Generalitat de Catalunya

Comitè Avaluador

Pere Sust Sagau (Presidència)

Gerard Martí Figueras i Albà (Secretaria General de l’Esport)

Felip Ródenas Morera

Joan Castells Trius (FIATC)

Joan Gaspart Solves (HUSA HOTELES)

Pere Manuel i Gutiérrez (COPLEFC)

Carolina Albero i López (REPSOL YPF)

Eugeni Cabanes i Durán (ENDESA)

Mònica Ribé i Salat (RIBÉ – SALAT)

Pedro Andrés i Ibáñez

Leandro Negre

Joan Anton Camuñas

Santiago Sardà i Argilagós

Anna Ros i Gutiérrez

Jordi Duran i Mena (Secretari)

El Comitè Avaluador dels Guardons escollirà per consens els millors projectes per cadascuna de les categories possibles de participació. Per prendre la decisió es tindran en consideració la informació facilitada per les mateixes candidatures o per part de l’impulsor de la candidatura, i les informacions obtingudes sobre el projecte per vies complementaries.

LA FUNDACIÓ

La Fundació Catalana per a l’Esport som una entitat privada sense ànim de lucre que ens vam constituir el 19 de juliol de 2002 amb l’objectiu de contribuir a la promoció de l’esport català.

Al llarg d’aquests anys la Fundació hem treballat, donant suport a través de nombrosos projectes, en la internacionalització de l’esport català, el foment de la pràctica esportiva, oferint suport al teixit esportiu català, contribuint al reconeixement de les entitats i les persones de l’àmbit esportiu i en la gestió professional de patrocinis i recursos per al sector esportiu del nostre país.

Patrocinadors de la Fundació

Els diferents projectes que lidera la Fundació en favor de l’esport català han estat possible gràcies al suport que rebem d’empreses i de particulars que ens faciliten els recursos necessaris per a continuar donant suport al teixit esportiu català.

Gràcies a les desgravacions fiscals que arriben fins el 40% de l’import de la donació realitzada, les empreses i les persones particulars que ens donen suport es beneficien a partir del 2016 de grans avantatges fiscals al mateix temps que exploten l’enorme potencial que ofereix l’esport per promocionar eficientment les seves marques.

Si vols més informació sobre els projectes de la Fundació Catalana per a l’Esport o dels avantatges fiscals de ser patrocinador de la Fundació, posa’t en contacte amb nosaltres:

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat anomenat "Premis Guardons de l'Esport", la finalitat del qual és trametre la publicació que el ciutadà ha requerit. L'òrgan responsable del fitxer és la Fundació Catalana de l'Esport i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és al c/ Buenos Aires 56-58 08036 Barcelona.

Entitats col·laboradores

Si vols més informació sobre els projectes de la Fundació Catalana per a l’Esport o dels avantatges fiscals de ser patrocinador de la Fundació, posa’t en contacte amb nosaltres.