FOMENT I DIFUSIÓ DELS HÀBITS I VALORS DE L'ESPORT

Es valora l’impacte i originalitat d’aquelles iniciatives i projectes de promoció d’hàbits esportius en el conjunt de la nostra societat, especialment per a la formació de persones actives entre els col·lectius infantils i tercera edat, com a instrument essencial de millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes. 

L’organització premia en aquesta categoria aquelles accions comunicatives continuades en el temps o aquelles campanyes de comunicació/màrqueting que hagin destacat per contribuir de manera notable a difondre i a estendre els hàbits de vida saludables i/o els valors que integra l’esport a la societat.

Es Valorarà