FOMENT I DIFUSIÓ DELS HÀBITS I VALORS DE L'ESPORT

Es valora l’impacte i originalitat d’aquelles iniciatives i projectes de promoció d’hàbits esportius en el conjunt de la nostra societat, especialment per a la formació de persones actives entre els col·lectius infantils i tercera edat, com a instrument essencial de millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes. 

L’organització premia en aquesta categoria aquelles accions comunicatives continuades en el temps o aquelles campanyes de comunicació/màrqueting que hagin destacat per contribuir de manera notable a difondre i a estendre els hàbits de vida saludables i/o els valors que integra l’esport a la societat.

Es Valorarà
  • L'esport escenari social per l'excel·lència, plasmar accions, actituds i experiències.
  • Joc net, persones implicades i "fair play."
  • Valors esportius que actuen en el món de l'esport i que al mateix temps són valors aplicables en la societat on viuen.
  • Valors: socioculturals, esportius i personals.
  • La contribució a la millora de la qualitat i benestar a través de l'activitat física.
  • El foment d'un ús divulgador de valors, en els diferents col·lectius 
  • Capacitat emprenedora i nivell de la dedicació dels emprenedors que hagin fet realitat projectes o iniciatives.
  • La promoció del desenvolupament d'una cultura: Social, esportiva i col·laborativa.
  • Elements transversals (gènere, democràcia interna, sostenibilitat, desenvolupament europeu, arrelament territorial)