EXCEL·LÈNCIA, INNOVACIÓ I SOSTENIBILITAT

El “Guardó a l’Excel·lència, Innovació i Sostenibilitat” és un reconeixement a la millor pràctica en gestió duta a terme per una organització de l’àmbit de l’esport català, tenint com finalitat reconèixer les bones pràctiques en gestió de les entitats que constitueixen el teixit de l’esport català, per tal de fomentar, potenciar i difondre la gestió excel·lent, innovadora i sostenible.

En el marc d’aquesta convocatòria, s’entén per bona pràctica els “principis, mesures, mètodes, actuacions o experiències que condueixen a èxits excepcionals, havent-los reportat avantatges de diferent tipus (econòmiques, esportives, socials, etc.) de forma constatada”. Les bones pràctiques en gestió són fortaleses distintives que les nostres organitzacions han desenvolupat al llarg del passat recent, i es caracteritzen per demostrar resultats positius i sostinguts en els resultats de l’organització, així com també per utilitzar un conjunt de mesures de percepció i els seus indicadors de rendiment per determinar el seu èxit.

Els requisits que caracteritzen una Bona Pràctica en Gestió, concretament en aquest premi, són:

Es Valorarà
  • Pertànyer a l'àmbit de la gestió.
  • Cercar l'excel·lència, la innovació i/o la sostenibilitat.
  • Estar lligada a l'estratègia de l'organització: estar basada en les necessitats de la organització o dels seus grups d'interès.
  • Ser susceptible de ser mesurada o produir un resultat tangible i contrastable.
  • Tenir impacte directe en els processos i resultats clau de l'organització: ser eficaç i eficient.
  • Permetre la possibilitat de transferència a altres àrees o organitzacions.
  • Ser innovadora i creativa.
  • Estar documentada.

Es convida a presentar la seva candidatura a totes les organitzacions, públiques o privades, que hagin implantat una bona pràctica en gestió. Cada organització podrà presentar més d’una candidatura, segons les bases de la present convocatòria.