ESPORT CATALÀ AL MÓN

S’atorguen a aquelles iniciatives o projectes elaborades per persones o entitats que contribueixin a millorar la imatge, presència o reconeixement de l’esport català a escala internacional, així com a la tasca continuada de construcció de les relacions de l’esport català i els seus actius i valors a escala internacional.
Donar suport a programes de desenvolupament en l’àmbit internacional, potenciar la capital catalana de l’esport i les ciutats, viles i comunitats europeus de l’esport.

Es Valorarà

*En aquesta categoria el jurat podrà proposar i atorgar el 50 % dels premis