ESPORT CATALÀ AL MÓN

S’atorguen a aquelles iniciatives o projectes realitzades per persones o entitats que contribueixin a millorar la imatge, presència o reconeixement de l’esport català a escala internacional, així com a la tasca continuada de construcció de les relacions de l’esport català i els seus actius i valors a escala internacional

Donar suport a programes de desenvolupament en l’àmbit internacional, potenciar la capital catalana de l’esport i les ciutats, viles i comunitats europeus de l’esport.

 

*En aquesta categoria el jurat podrà proposar i atorgar el 50 % del premis* 

. Impulsar la innovació i estimular la pràctica esportiva a escala de macro context.

. Potenciar els actius esportius de la nostre societat al món.

. Potenciar polítiques esportives

. La promoció del desenvolupament de l’esport com a eina en esdeveniments esportius i l’intercanvi internacional.

. Fomentar l’esport en tots els nivells i categories

. La implementació del projecte, la seva repercussió social i  esportiva.

. Impacte i projecció del projecte fora de Catalunya

. Elements transversals (gènere, democràcia interna, sostenibilitat, arrelament territorial)