EDUCACIÓ I ESPORT DE LLEURE

A la millor iniciativa o projecte educatiu que, a través de la pràctica esportiva de lleure i l’activitat física, cerqui la formació integral de la persona i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, especialment del col·lectiu infantil i juvenil.

Mirada de l’esport des d’una educació emocional, desenvolupant habilitats socials emocionals, i potenciant l’equilibri entre un mateix, la vida i esport. Buscant una visió holística amb el seu potencial lúdic i el benestar a través d’una transformació global.