EDUCACIÓ I ESPORT DE LLEURE

A la millor iniciativa o projecte educatiu que, a través de la pràctica esportiva de lleure i l’activitat física, cerqui la formació integral de la persona i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, especialment del col·lectiu infantil i juvenil.

Mirada de l’esport des d’una educació emocional, desenvolupant habilitats socials emocionals, i potenciant l’equilibri entre un mateix, la vida i esport. Buscant una visió holística amb el seu potencial lúdic i el benestar a través d’una transformació global.

  • La contribució a la millora de la qualitat i benestar a través de l'activitat física.
  • El foment d'un ús divulgador de valors, en els diferents col·lectius i diaris 
  • Capacitat emprenedora i nivell de la dedicació dels emprenedors que hagin fet realitat projectes o iniciatives.
  • Fomenta la cultura, l'educació i l'esport per a tothom
  • Promoure, dinamitzar i canalitzar el canvi d'actitud dels adults davant dels nens per millorar les seves condicions de vida.
  • Desenvolupar un treball en l’educació no formal i dins del programa esport escolar.
  • Elements transversals ( gènere, democràcia interna, sostenibilitat, desenvolupament europeu, arrelament territorial)