en el moment del registre de la sol·licitud de participació cadascuna de les candidatures als Guardons hauran d’escollir ser valorades en només una d’entre les sis categories de participació descrites en aquest apartat: