INVESTIGACIÓ I RECERCA

Adreçat a aquells projectes que a través de la recerca i la investigació, hagin contribuït en la millora de l’activitat física i l’esport amb els seus projectes i treballs, donant eines per a la millora de les necessitats i demandes, com a instrument essencial de millora de la qualitat de vida de la nostra societat i influencia en el teixit esportiu.

L’objectiu principal és promoure la generació de coneixement científic i tecnològic, en el teixit esportiu i la recerca de qualitat evidenciada.

Tipologies de projectes

Poden ser projectes els treballs experimentals o teòrics empresos amb l’objectiu primordial d’adquirir nous coneixements.

Així mateix, també hi tenen cabuda les actuacions de recerca planificada o els estudis crítics encaminats a adquirir nous coneixements i aptituds, que puguin ser útils per desenvolupar la millora de l’activitat física i l’esport.

*En aquesta categoria té validesa de la presentació de projectes empresa, entitats o persones físiques.