INVESTIGACIÓ I RECERCA

Adreçat a aquells projectes que a través de la recerca i la investigació, hagin
contribuït en la millora de l’activitat física i l’esport amb els seus projectes i treballs, donant eines per a la millora de les necessitats i demandes, com a
instrument essencial de millora de la qualitat de vida de la nostra societat i
influencia en el teixit esportiu.

  • La coherència del projecte presentat amb la seva vesant esportiva pedagògica.
  • El foment d’un ús integrador i d’igualtat d’oportunitats en diferents col·lectius vulneratts.
  • Capacitat emprenedora i nivell de la dedicació dels emprenedors que hagin fet realitat projectes o iniciatives.
  • Elements transversals (gènere, democràcia interna, sostenibilitat, desenvolupament europeu, arrelament territorial,…)