IGUALTAT D'OPORTUNITATS

Adreçat a aquells projectes que, a través de la pràctica esportiva i/o l’activitat física, hagin aconseguit millorar substancialment la convivència entre col·lectius, incrementar els nivells de cohesió social i la convivència en el seu entorn més immediat, millorar el reconeixement de persones en situació de risc d’exclusió o fomentar la igualtat entre les persones amb independència de la seva condició social, origen, raça o religió i potenciar les diferents perspectives socials i garantir la igualtat d’oportunitats en els projectes presentats. 

Preveure i /o anticipar-se per les igualtats d’oportunitats dins les entitats, col·lectius i en la seva representació a la societat. Fomentar la utilització d’eines en la co-educació en l’àmbit esportiu o formatiu.

Es Valorarà