PATROCINI I MECENATGE

Es reconeixen les accions d’aquelles persones, entitats, empreses i institucions  que des de la societat civil i del món empresarial destinen recursos i ofereixen suport als diversos projectes esportius d’arreu del territori català en favor de la promoció de l’activitat física i esportiva i el foment dels valors esportius a la nostra societat.

Forma eficaç i possible d’ajudar a satisfer les necessitats i demandes col·lectives, persones esportistes .

Activitats i projectes de diferents clubs, organitzacions i empreses en l’esport català.

En aquesta categoria el jurat podrà proposar i atorgar el 50 % del premis*

 

Facilitació de la pràctica esportiva, d’esdeveniments

 

. La promoció del desenvolupament d’una cultura organitzativa i esportiva

. Fomentar l’esport, valors en l’àmbit organitzacional i d’entitats

. La implementació del projecte, la seva repercussió social i  esportiva.

. Impacte en la societat

. Potenciar el benefici dels esportistes, entitats dins l’àmbit 

. Elements transversals (gènere, democràcia interna, sostenibilitat, desenvolupament europeu, arrelament territorial)