La inscripció de Projectes per als Guardons de l’Esport 2020 ha finalitzat.

Moltes gràcies.

AVALUACIÓ DELS PROJECTES

Es constituirà un Comité d’Avaluació que iniciarà el procés de valoració dels projectes presentats un cop esgotat el termini de lliurament indicat, i procedirà a l’elecció dels projectes finalment guardonats per a cada categoria.

El Comitè d’Avaluació estarà format pels membres del Patronat de la Fundació Privada Catalana per a l’Esport, el director de la Fundació Catalana per a l’Esport i un representat designat per cada entitat/empresa patrocinadora d’aquesta 4a edició dels Guardons.

En el mes de juliol, s’anunciaran els guanyadors dels Guardons al lloc web guardons.cat i fcesport.cat i a les diferents xarxes socials de la Fundació (Twitter, Instagram, Facebook, Linkedin). La organització es posarà en contacte directament amb les persones/entitats finalment guardonades a través del correu electrònic facilitat.