AVALUACIÓ DELS PROJECTES

Es constituirà un Comité d’Avaluació que iniciarà el procés de valoració dels projectes presentats un cop esgotat el termini de lliurament indicat, i procedirà a l’elecció dels projectes finalment guardonats per a cada categoria.

El Comitè d’Avaluació estarà format pels membres del Patronat de la Fundació Privada Catalana per a l’Esport, el director de la Fundació Catalana per a l’Esport i un representat designat per cada entitat/empresa patrocinadora d’aquesta 5a edició dels Guardons.

S’anunciaran els guanyadors dels Guardons al lloc web guardons.cat i fcesport.cat i a les diferents xarxes socials de la Fundació (Twitter, Instagram, Facebook, Linkedin). La organització es posarà en contacte directament amb les persones/entitats finalment guardonades a través del correu electrònic facilitat.