EDUCACIÓ I ESPORT DE LLEURE

Ajuntament de Martorell

MARTORELL EDUCA 360 - Esport educatiu a l’escola

Martorell Educa 360 és un programa d’acció destinat a donar a la infància i l’adolescència de Martorell més i millors oportunitats educatives en els diferents temps i espais de la seva vida. Així, oferir activitats extraescolars gratuïtes i universals ajudant a reduir les desigualtat en l’accés a les extraescolars, vinculant tots els agents; escola, famílies, entitats i tota la comunitat educativa; vetllant per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats.

 

CLUB EXCURSIONISTA SENSE FRONTERES (Els Pallaresos)

Orientació al Bosc

El programa d’Orientació al Bosc del Club Excursionista Sense Fronteres neix amb l’objectiu de difondre les curses d’orientació com un esport per gaudir i aprendre al medi natural, adreçat a centres educatius de primària i secundària. El programa pretén contribuir a el desenvolupament dels alumnes de les escoles i instituts mitjançant els recursos del Club per oferir-los un espai d’aprenentatge diferent i donar a conèixer un espai natural proper als seus centres educatius per gaudir-hi gràcies a les curses d’orientació.

 

Consell Esportiu del Maresme

XRSports – com fomentar l’AF als adolescents que abandonen la práctica

El projecte pretén apropar la pràctica esportiva mitjançant les ulleres de realitat virtual, generant una petita espurna en aquells adolescents que, pels motius que sigui, no fan esport ni cap activitat física. A través d’aplicacions seleccionades, la tecnologia VR, ofereix la possibilitat d’augmentar l’activitat física diària i minimitzar el sedentarisme a les escoles. La missió és que a través del projecte, experimentin noves formes de moviment adaptades als seus gustos, que el seu cos generi de nou endorfines, es reconciliïn amb la pràctica com a hàbit i que tot això motivi als joves a continuar.