ESPORT CATALÀ AL MÓN

FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS

Projecte d’Internacionalització del Tennis Català

Un dels projectes estratègics de la Federació Catalana de Tennis el qual engloba un conjunt d’iniciatives per promocionar el tennis català arreu del món. Neix amb les ganes d’exportar i posicionar internacionalment el model formatiu català, l’experiència organitzativa en grans esdeveniments, per fomentar la presència catalana en els òrgans decisoris del tennis internacional i reivindicar les grans icones del tennis formades a Catalunya.